Klachtenregeling

Homeopaat zijn is mensenwerk. Ik doe dat zo zorgvuldig mogelijk, maar de kans bestaat natuurlijk dat je niet tevreden bent. Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl). Daarmee voldoet de praktijk aan strenge eisen die deze organisatie stelt aan opleiding, nascholing, ethiek, waarneming, hygiëne en bedrijfsvoering. Daarnaast is Flow Homeopathie aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ wat mij de titel Registertherapeut BCZ® oplevert. Dat betekent dat de praktijk ook onder het tuchtrecht TCZ valt.

De NVKH heeft voor al haar leden een collectieve aansluiting bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie Quasir. Maar mocht het zo zijn dat je ergens tegenaan loopt, nodig ik je van harte uit dat eerst met mij te bespreken. Dan kunnen we samen kijken naar de onvrede die je voelt en welke mogelijkheden er zijn om het op te lossen. Wil je desondanks een officiële klacht indienen bij de NVKH, dan is het raadzaam om even op de website van de NVKH te kijken hoe je deze kan indienen.