Disclaimer voor Flow Homeopathie

Flow Homeopathie (Kamer van Koophandel:85339695), hierna te noemen Flow Homeopathie, verleent u hierbij toegang tot flowhomeopathie.nl (``de Website``) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Flow Homeopathie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Flow Homeopathie spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Flow Homeopathie niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Flow Homeopathie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Flow Homeopathie weigeren een dergelijke bestelling/ consult uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden

Flow Homeopathie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Overig

Deze website is niet bedoeld om u te weerhouden van of te onttrekken aan reguliere medische behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een BIG geregistreerde behandelaar (zoals een huisarts, specialist, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Neemt u bij klachten van welke aard ook ten alle tijde contact op met uw arts of bij spoed, bel 112.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen